x
Разом: 0 грн.

Договір публічної оферти

Сторонами даного договору виступають продавець і покупець, іменовані далі – Сторони. Продавець - особа, яка здійснює продаж товарів на сайті teosyal.com.ua (далі – Сайт). Покупець - Будь-яка фізична, юридична особа або ФОП, яка, приймає умови даного договору публічної оферти (далі - договору) і має намір купити товари, представлені на сайті.Договір публічної оферти адресований необмеженому колу користувачів сайту і означає, що продавець розмістив офіційну публічну пропозицію укласти з покупцем договір купівлі-продажу товарів, фото і описи яких представлені на окремих сторінках сайту teosyal.com.ua.

Продавці, які пропонують свої товари на сайті teosyal.com.ua і покупці сайту приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді договору публічної оферти. Натискання на сторінці сайту teosyal.com.ua кнопки "Оформити замовлення" означає, що покупець прийняв умови договору даної публічної оферти.

1.2. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців. Покупець в повному обсязі приймає умови і правила оформлення замовлення, оплати і доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов договору.

1.3. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку "Оформити замовлення", яким покупець дає інформовану згоду зробити покупку у продавця товару (якщо він є в наявності). Договір діє до настання моменту, коли покупець отримав Товар і повністю розрахувався за нього.

1.4. Для регулювання правовідносин за даним Договором Сторони вибирають і застосовують законодавство України. Якщо чинним міжнародним договором встановлені інші правила, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

"Договір публічної оферти" - договір, зразок якого розміщений на сайті teosyal.com.ua і виконання якого обов'язково для всіх продавців. Містить пропозицію продавця придбати Товар, опис і зображення якого розміщено на сайті teosyal.com.ua. спрямований широкому невизначеному колу осіб, які є відвідувачами сайту.

"Акцепт» - прийняття покупцем пропозиції Продавця про покупку товару, опис і зображення якого розміщено на сайті teosyal.com.ua, шляхом додавання його у віртуальну корзину та оформлення замовлення.

"Товар" - предмет торгівлі ( виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), пропозиція про придбання якого викладена Продавцем на сайті teosyal.com.ua.

"Покупець" -Будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, які відвідали Сайт і мають намір придбати будь-який Товар, який пропонується на сайті.

"Продавець" -будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка є розповсюджувачем товару і бажає його продати за допомогою сайту.

"Замовлення" - належним чином оформлена і розміщена на сайті заявка покупця на покупку товару.

"Законодавство" - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці сайту, а покупець бере на себе зобов'язання на умовах і в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і здійснити оплату за нього.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і покупець підтверджують, що діючий договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, згідно з вимогами чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

 • виконувати умови цього Договору
 • виконувати замовлення Покупця у разі наявності замовленого товару та надходження оплати від покупця;
 • передати покупцеві Товар, згідно з обраним зразком, оформленим замовленням та умовами цього Договору;
 • перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі;

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

 • суб'єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на сайті Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитися з інформацією про товар, розміщеною на сайті;
 • при отриманні товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації товару, документально зафіксувати їх в акті, який разом з покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку покупцеві.

5.2. Покупець має право:

 • оформити замовлення на відповідній сторінці сайту;
 • вимагати від продавця виконання умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці сайту шляхом додавання товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки "Оформити замовлення", або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів сайту.

6.2. Термін формування замовлення - до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого товару визначається продавцем і вказується на відповідній сторінці сайту. Ціна всього замовлення формується шляхом додавання цін всіх обраних товарів, розміщених у віртуальний кошик, і ціни доставки, за мінусом всіх наданих знижок.

7.2. Вартість замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок продавця, зазначений у рахунку, в т. ч. за допомогою Інтернет-банкінгу;

2) кредитною або дебетною карткою;

3) будь-яким іншим способом за домовленістю з продавцем.

Примітка: при оплаті покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки. Натискання на сторінці сайту кнопки "Оформити замовлення" означає, що покупець знає про можливість стягування додаткової комісії при оплаті покупцем європейських замовлень карткою Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою транспортної або кур'єрської компанії. Порядок оплати та отримання вказано на відповідній сторінці сайту.

8.2. При доставці товарів в інші міста України або на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі компаніями-перевізниками) покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару, що доставляється компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товаро-транспортній накладній, декларації компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У разі відсутності покупця за адресою доставки, вказаною покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання товару з необґрунтованих причин, при доставці Кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги компанії-перевізника віднімається із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається покупцеві на підставі його листа, відправленого на e-mail, вказаний в контактних даних сайту. Обов'язкова вказівка Покупцем розрахункового рахунку або номера карти, на який повинні бути повернуті грошові кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до Закону України» Про захист прав споживачів", парфюмерно-косметичні товари, інструменти для манікюру та педикюру належної якості не підлягають обміну та поверненню. Всі претензії щодо якості, кількості та суми платежів приймаються відразу після отримання товару.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.